Αυτό οφείλεται στην αύξηση του χρέους από τις κρατικές εγγυήσεις της χώρας σε συνάλλαγμα, καθώς επίσης και στο χρέος της χώρας για τις εξωτερικές εκδόσεις ομολόγων.