Διεξάγεται έρευνα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, σ΄αυτή την περιοχή τη στιγμή του ατυχήματος δεν είχαν παρατηρηθεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες του αντιπάλου,- αναφέρεται σε Ανακοίνωση της Διοίκησης. Στην Ανακοίνωση δεν αναφέρεται πολίτες ποιας χώρας ήταν οι σκοτωμένοι. Στο νότιο Αφγανιστάν εργάζονται στρατιωτικοί από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρτανία και την Αυστραλία.