«Σας αναγγέλλω ένα χαρμόσυνο γεγονός. Εκλέξαμε Πάπα!». Τα λόγια αυτά θα εκφέρει στα λατινικά από το μπαλκόνι της βασιλικής του Αγίου Πέτρου με τη λήξη της σύσκεψης, κατά την οποία θα εκλεγεί ο νέος επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στην εκλογή θα λάβουν μέρος 115 καρδινάλιοι. Την υποψηφιότητα του νέου Πάπα θα πρέπει να τη στηρίξουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα εξ αυτών. Η επικείμενη σύσκεψη θα είναι μοναδική κατά κάποιο τρόπο, αφού τον παπικό θρόνο διεκδικούν τουλάχιστον 12 καρδινάλιοι.