0Στη χώρα αντιστοιχούν περίπου 19-20 αυτοκτονίες ανά 100.000 εφήβους, κάτι που σημαίνει τρεις φορές περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδικών αυτοκτονιών, καθώς και οι απόπειρες αυτοκτονίας έχει αυξηθεί κατά 35-37 %. Συνολικά κατά την περίοδο 1990 - 2010 στη Ρωσία καταγράφηκαν περίπου 800.000 αυτοκτονίες μεταξύ παιδιών.