Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, η μάζα του θραύσματος μπορεί να ήταν μόλις 0,08 γραμμάρια. Ωστόσο, αυτό ήταν αρκετό, ώστε να αλλάξουν απότομα οι παράμετροι της τροχιάς του δορυφόρου μάζας 7,5 κιλών. Αυτή είναι η δεύτερη στην ιστορία περίπτωση σύγκρουσης τεχνητών αντικειμένων σε τροχιά.

Ο δορυφόρος «BLITS» (BLITS — Ball Lens In The Space) είναι μία γυάλινη σφαίρα-ανακλαστήρας, σχεδιασμένος για να λειτουργεί με το διεθνές σύστημα ανίχνευσης λέιζερ.

Το «Fengyun-1C» ήταν μία συσκευή, η οποία είχε διαλυθεί σε πολλά κομμάτια το 2007 κατά τη διάρκεια δοκιμής της Κίνας του αντιδορυφορικού όπλου.

0Θα απαιτηθούν πρόσθετες παρατηρήσεις, ώστε να προσδιοριστεί η έκταση της ζημιάς στον «BLITS» και η σκοπιμότητα της περαιτέρω χρήσης του.