Ο νέος πρόεδρος της Τσεχίας τόνισε ότι σε αντίθεση από τον προκάτοχό του, τον γνωστό ευρω-σκεπτικιστή Βάτσλαβ Κλάους, είναι ευρω-ομοσπονδιστής και υποστηρικτής της καθιέρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.

Σύμφωνα με τον Ζέμαν, η Τσεχία μπορεί να ενταχθεί στην ευρωζώνη μετά από το πέρασμα των 5 ετών. Τώρα στη χώρα υπάρχουν περισσότεροι αντίπαλοι, παρά υποστηρικτές της εισαγωγής του ευρωπαϊκού νομίσματος. Οι ειδικοί συνδέουν το γεγονός αυτό με την οικονομική κρίση και τα προβλήματα στη ζώνη του ευρώ.