Η αντιπολίτευση είναι δυσαρεστημένη με τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα. Οι εκπρόσωποί της λένε ότι οι τροποποιήσεις θα περιορίσουν, ειδικότερα, τα δικαιώματα των φοιτητών, των ανθρώπων που συζούν δίχως την ληξιαρχική πράξη γάμου και των αστέγων.

Η πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ανήκει στο δεξιό κόμμα FIDES, το οποίο ήρθε στην εξουσία 3 χρόνια πριν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα νέο Σύνταγμα και τις περίπου 2000 τροποποιήσεις σε αυτό. Οι παρατηρητές επισημάνουν ότι με αυτόν τον τρόπο οι κύριοι μοχλοί της εξουσίας συγκεντρώνονται στα χέρα του προέδρου του κόμματος και πρωθυπουργού Βίκτορα Ορμπάν.