Ο αριθμός των καταχωρημένων προσφύγων από τη Συρία ήδη έφτασε το ένα εκατομμύριο ανθρώπους, και μάλιστα από τις αρχές του 2013 η ροή των προσφύγων αυξήθηκε σημαντικά: μόνο το τελευταίο τρίμηνο τη Συρία εγκατέλειψαν 420000 άνθρωποι.

0Οι περισσότεροι πρόσφυγες έχουν εγκατασταθεί στον Λίβανο – 330000. Ακόμα 320000 άνθρωποι μετακινήθηκαν στην Ιορδανία. Επίσης, πρόσφυγες έχουν δεχτεί η Τουρκία, το Ιράκ, η Αίγυπτος και χώρες της Βόρειας Αφρικής. Στα κράτη, που δέχονται τους πρόσφυγες, δεν επαρκούν τα μέσα και οι πόροι για την εγκατάστασή τους.