Αυτά τα μέσα ατομικής χημικής προστασίας είχαν αναπτυχθεί την δεκαετία του 1940 στην ΕΣΣΔ, βάσει γερμανικών και γαλλικών προτύπων. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίων πολέμων και αργότερα, οι ένοπλες δυνάμεις διαφόρων χωρών χρησιμοποιούσαν ενεργά τα ζώα στον στρατό, και γι’ αυτά, όπως και για τον άνθρωπο, ανάπτυσσαν όλα τα είδη των μέσων προστασίας.