0Σε περίπτωση, που ακόμη δεν έχει εκλεγεί Πάπας, υψώνεται μια μαύρη στήλη καπνού, ενώ ο λευκός καπνός συνοδεία του ήχου από τις καμπάνες σημαίνει ότι οι καθολικοί έχουν νέο προκαθήμενο. Οι εκλογές του Πάπα της Ρώμης διεξάγονται με αυστηρή μυστικότητα. Τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται σε φύλλα χαρτιού, μάλιστα μετά από κάθε δεύτερη ψηφοφορία τα ψηφοδέλτια καίγονται, προσθέτοντας στο χαρτί ειδικές χημικές ουσίες.