0Μετά την «επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου» η κατάσταση στο Σινά οξύνθηκε σημαντικά. Οι μαχητές επιτέθηκαν επανειλημμένως σε αστυνομικές περιπόλους και προχώρησαν σε ποικίλες δολιοφθορές.