0Η επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κυβερνητικού ελέγχου σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας καθώς και στην εδαφική ακεραιότητα του Μαλί, τονίζεται στην ανακοίνωση, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εξουδετέρωση, με τη βοήθεια του εκστρατευτικού σώματος του ΟΗΕ, των τρομοκρατικών και εγκληματικών δικτύων στο βόρειο Μαλί.