0Η ιονίζουσα ακτινοβολία προκαλεί βλάβες στον μικροηλεκτρονικό εξοπλισμό των σκαφών, γεγονός, που συχνά επιφέρει την απώλεια της συγκεκριμένης διαστημικής συσκευής. Ειδικότερα έτσι διακόπηκε το πρόγραμμα Fobos-Grunt στις αρχές του 2012.