Σύμφωνα με το ειδικό διάταγμα, την υποψηφιότητα του νέου Πάπα πρέπει να υποστηρίξουν τουλάχιστον τα 2/3 των ψήφων των συμμετεχόντων στο κονκλάβιο.

0Ο τελευταίος Πάπας της Ρώμης ο Βενέδικτος ο 16ος παραιτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2013.