0«Δεν πρέπει να μειώσουμε την αγοραστική ικανότητα του πληθυσμού, ή να αναγκάζουμε τις εταιρείες να καταβάλλουν νέες εισφορές στο κράτος», τόνισε ο Ολάντ.