Ο πρώην αρχηγός του κράτους μπορεί να καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση.