0Ο όγκος του προγράμματος σταθεροποίησης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία ανέρχεται στα €78 δις και €67,5 δις αντίστοιχα. Η αποπληρωμή του χρέους από τις δύο χώρες πρέπει να γίνει σε 12,5 χρόνια.