Το βιομηχανικό αυτό σχέδιο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής παραγγελίας, που έγινε από την κινεζική πλευρά και δεν βασίστηκε σε οποιαδήποτε σοβιετικά ανεκτέλεστα προσχέδια.

«Μας έδωσαν το επιθυμητό βάρος, συζητήσαμε προκαταρκτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, εν συνεχεία υπογράψαμε το συμβόλαιο και το υλοποιήσαμε», είπε ο Μιχέεφ.