Παρόμοιες εκδηλώσεις της ηλιακής δραστηριότητας μπορούν να προκαλέσουν μαγνητικές καταιγίδες, να διαταράξουν τη λειτουργία των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, των ηλεκτρικών συσκευών και των περίγειων δορυφόρων.

Η NASA αποφάσισε να λάβει μέτρα προφύλαξης και με εντολές από τη Γη τέθηκαν εκτός λειτουργίας τα συστήματα τροφοδότησης με ενέργεια του Curiosity. Η άκατος επιφανείας του Άρη έφθασε στον Κόκκινο Πλανήτη τον Αύγουστο του 2012 για να ερευνήσει τον κρατήρα Γκέιλ.