Θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, που έχει προγραμματιστεί για τις 28 και 29 Μαρτίου, περισσότερα από 1000 άτομα. Πρόκειται για το υπηρετικό προσωπικό, τους κηπουρούς και τους εργαζόμενους στα βασιλικά μουσεία και ανάκτορα.

Η ημερομηνία της απεργίας επελέγη όχι τυχαία, καθώς θα συμπέσει με τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας πριν από το Πάσχα. Την περίοδο αυτή ο αριθμός όσων επιθυμούν να επισκεφθούν τα βασιλικά μουσεία και τις επίσημες ανακτορικές κατοικίες παραδοσιακά αυξάνεται.