0Η αποστολή παρατηρητών του ΟΗΕ βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, που είχε δημιουργηθεί για τον φυσικό διαχωρισμό των ισραηλιών και συριακών στρατευμάτων μετά τον αραβοισραηλινό πόλεμο του 1973. Ουσιαστικά, το συριακό έδαφος, που συνορεύει με τμήμα των υψιπέδων του Γκολάν είχε καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Η κυριότητα των υψιπέδων παραμένει το βασικό ζήτημα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.