Σύμφωνα με τον Σολομόν, το MESSENGER ανακάλυψε στον Ερμή νέους τύπους γεωλογικών σχηματισμών. Μεταξύ αυτών είναι οι κοιλότητες, οι οποίες σχηματίστηκαν από την εξάτμιση αιθέριων ουσιών. Έχει επιβεβαιωθεί η υπόθεση σχετικά με την παρουσία του νερού σε μορφή πάγου στους μόνιμα ευρισκόμενους στη σκιά κρατήρες στους πόλους του πλανήτη.

Το MESSENGER εκτοξεύτηκε στο διάστημα το 2004.