Αυτή η απόφαση εκδόθηκε από το Δικαστήριο βάσει αγωγής ομάδας δικηγόρων, που επικαλέστηκαν τη διαφορά «βάρους» του ψηφοδελτίου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, στο Τόκιο για την εξασφάλιση μιας βουλευτικής έδρας χρειάζονται 2,34 φορές περισσότερες ψήφοι, από ότι στον αγροτικό νομό Κότι.

Από την άλλη το Δικαστήριο δεν ικανοποίησε την απαίτηση να κρίνει άκυρα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στις εκλογές.