Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε τη Microsoft ένοχη για την κατάχρηση της δεσπόζουσας της θέσης στην αγορά λειτουργικών συστημάτων για την προώθηση του δικού της προγράμματος περιήγησης Internet Explorer, το οποίο έρχεται προεγκατεστημένο. Η Microsoft δεσμεύτηκε να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν οι ίδιοι το πρόγραμμα περιήγησης, αλλά δεν εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της.