«Η απόφαση για τον αριθμό των στρατιωτικών που θα παραμείνουν μετά το 2014, δεν έχει παρθεί ακόμη. Το θέμα αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση. Έχω εκφράσει τη σύστασή μου. Συστήνω να παραμείνουν εκεί 13.600 στρατιωτικοί. Το πόσοι στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν εκεί, είναι ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά μου, αλλά, όπως αντιλαμβάνομαι, γίνεται λόγος για το 50% από τους στρατιωτικούς που θα αφήσουμε εμείς», - είπε ο Μάτις.