Το πρώτο αεροσκάφος με τον λογότυπο της Παγκόσμιας Έκθεσης Expo 2020 και τη φράση «Ekaterinburg World Expo 2020. Candidate City» πραγματοποίησε πτήση το Νοέμβριο του 2012 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2013 η αεροπορική εταιρία ανάγραψε τα σύμβολα της έκθεσης σε άλλα 4 αεροσκάφη. Σήμερα αυτά τα αεροσκάφη εκτελούν τόσο πτήσεις μέσα στη Ρωσία, όσο και στο εξωτερικό. Χάρη σ΄ αυτή τη χρήση των αεροσκαφών γίνεται δυνατή η επίδειξη του λογότυπου της έκθεσης στον ευρύτερο δυνατό κύκλο επιβατών.