Ακόμη δεν είναι γνωστές οποιεσδήποτε λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Σήμερα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθούν κλειστές διαβουλεύσεις για την πιθανή επιβολή νέων κυρώσεων.