Η ΙΑΕΑ έχει υποψίες ότι σε αυτή τη βάση αναπτύσσονται πυρηνικά όπλα. Η επίσημη Τεχεράνη αρνείται όλες τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι Αρχές της χώρας περιορίζουν την πρόσβαση των διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.