Συνολικά για το σχέδιο κατασκευής των εν λόγω υποβρυχίων, που θα φέρουν την ονομασία ProSub, υπολογίζεται να δαπανηθούν 7,8 δισεκατομμύρια ρεάλ (περίπου 3,8 δισ. δολάρια).

Τα νέα πλοία θα χρησιμοποιούνται για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της Βραζιλίας, το μήκος των οποίων φθάνει τα 8.500 χιλιόμετρα και για την προστασία των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου. Η κατασκευή του νέου υποβρυχίου θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Γαλλίας.