Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία (FAS) έκρινε αυτό το γεγονός ως κρυφή διαφήμιση και είναι έτοιμη να συζητήσει με την Κρατική Δούμα το ενδεχόμενο φορολογικών κυρώσεων ή ακόμη και την απαγόρευση της αναφοράς εμπορικών σημάτων σε προσωπικές ιστοσελίδες.

Σήμερα στο ρωσικό τμήμα του Διαδικτύου υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 65 εκατομμύρια διαχειριστές ιστολογίων.

Ποιών τα συμφέροντα θα θίξει η FAS; Όσων ασχολούνται με το εμπόριο ή όλων των άλλων, για παράδειγμα, εκείνων, που δημοσιοποιούν στο Facebook τη θέση που βρίσκονται και μπορεί να είναι ένα κατάστημα γνωστής μάρκας, είτε τη φωτογραφία τους μπροστά στο ΙΧ αυτοκίνητό τους; Τι θα μπορούσε να θεωρηθεί καλυμμένη διαφήμιση και τί προσωπικές πληροφορίες και πώς όλα αυτά θα παρακολουθούνται από την FAS; Τα ερωτήματα αυτά ειδικά ανησυχούν σήμερα τη ρωσική διαδικτυακή κοινότητα, λέει η Γεκατερίνα Παχόμτσικ, επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου ενός από τα κοινωνικά δίκτυα:

Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα πώς να παρακολουθείται η διαφήμιση στα ιστολόγια, διότι διαφήμιση αυτή καθεαυτή μπορεί και να μην υπάρχει εκεί. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος έγραψε στο ιστολόγιό του ότι πήγε να γευματίσει στο ένα ή το άλλο εστιατόριο. Ο άνθρωπος όντως επισκέφθηκε το εστιατόριο και απλώς έγραψε γι' αυτό. Γιατί γι' αυτήν την αναφορά πρέπει να επιβληθούν φόροι; Σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση είναι ακατανόητο πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ρωσόφωνα κοινωνικά δίκτυα, όπου ημερησίως εμφανίζονται περίπου 150 χιλιάδες εγγραφές.

Από την άλλη πλευρά, κανείς αρνείται το γεγονός ότι σήμερα το Διαδίκτυο είναι το πιο δημοφιλές, προσιτό και φθηνό πεδίο για τους διαφημιζόμενους. Γι' αυτό και κίνησε το ενδιαφέρον της FAS. Όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις πώς να διαχωρισμούς οι φοροαποφεύγοντες από τους απλούς συντάκτες ιστολογίων, λέει ο Ρόμπερτ Σλιέγκελ, βουλευτής της Κρατικής Δούμας:

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν κανόνες, να καθοριστούν οι έννοιες και τότε είναι δυνατό να ελέγχεται το Διαδίκτυο από την άποψη της τήρησης του νόμου. Νομίζω ότι αρχικώς θα πρέπει να ετοιμαστούν οι αποφάσεις, κατόπιν να συζητηθούν και μόνο στη συνέχεια να εφαρμοστούν και όχι το αντίστροφο. Αυτό θα είναι λανθασμένο και αναποτελεσματικό. Υπ' αυτήν την έννοια η FAS έχει τί να σκεφτεί.

Στο Διαδίκτυο παγκοσμίως κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες συμπεριφοράς για τα ιστολόγια, αλλά πουθενά δεν υπάρχει απαγόρευση στην αναφορά γνωστών εμπορικών σημάτων. Στη Μ.Βρετανία για παράδειγμα μπορείτε να γράψετε στην προσωπική σας σελίδα όλες τις προτιμήσεις σας, αποκλείοντας την προπαγάνδιση της βίας. Ωστόσο εάν ένα άτομο εισπράττει χρήματα για διαφήμιση, τότε είναι υποχρεωμένος να πληρώνει φόρους. Στη Γερμανία ενγένει δεν συνηθίζεται να υπάρχει κρυφή διαφήμιση σε προσωπικές ιστοσελίδες. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικά εμπορικά ιστολόγια.