Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν Φερεϊντούν Αμπασί Νταβανί. “Η ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού συμβάλει στην ανάπτυξη της ενεργειακής βιομηχανίας και την ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις της Δύσης”, δήλωσε ο Νταβανί.

Στον πυρηνικό σταθμό Νατάνζ του Ιράν ξεκίνησε ήδη η εγκατάσταση των φυγοκεντρητών νέας γενιάς, για την οποία το Ιράν έχει ενημερώσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) με επιστολή του από τις 23 Ιανουαρίου. Ο Νταβανί διαβεβαίωσε ότι όλες οι εργασίες, που πραγματοποιούνται στις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι διαφανείς και οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ μπορούν να επισκεφθούν οποιαδήποτε από αυτές.