Η απόφαση για την αναθεώρηση της επενδυτικής κατηγορίας της ελληνικής αγοράς εξεταζόταν από το 2010 και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

0Η εταιρεία σημειώνει, ότι από την έναρξη της κρίσης χρέους στην Ελλάδα η χώρα βρίσκεται σε διαρκή οικονομική κρίση, η οποία κατά καιρούς απειλεί την ύπαρξη της ευρωζώνης, και ο κίνδυνος οποιασδήποτε επένδυσης στη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά.