Όπως πιστεύεται, τα σχέδια για τη δυνατότητα παροχής στους μετόχους να ασκήσουν βέτο για τις χρηματικές αποζημιώσεις και την απαγόρευση των μεγάλων αποζημιώσεων στα νέα στελέχη και σε αυτά που αποχωρούν, υποστήριξε το 70% των συμμετασχόντων στο δημοψήφισμα.

Ωστόσο, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας πιστεύουν ότι η πρόταση αυτή μπορεί να βλάψει την ανταγωνιστικότητα της Ελβετίας στον κόσμο.