Όπως πιστεύουν οι ερευνητές, η κύρια αιτία της εξόντωσης των καρχαριών είναι η μεγάλη ζήτηση της σούπας από τα πτερύγια των ψαριών αυτών στην Κίνα και τις χώρες όπου υπάρχει κινεζική διασπορά. Την ιδιαίτερη ανησυχία των επιστημόνων προκαλεί το γεγονός ότι περισσότερο ωφέλιμη θεωρείται η σούπα, που ετοιμάζεται από σπάνια είδη καρχαριών, ο πληθυσμός των οποίων ανακάμπτει με πολύ αργούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις των ειδικών, οι καρχαρίες μπορεί να εξαφανιστούν μέσα στις επόμενες δεκαετίες.