Στο Σεβερο-Κουρίλσκ οι δονήσεις έγιναν αισθητές στο μέγεθος 5 βαθμών, στο Πετροπάβλοσκ-Καμτσάτσκ - 3-4 βαθμών. Καταστροφές και θύματα δεν έχουν αναφερθεί. Το κέντρο τσουνάμι του Ειρηνικού Ωκεανού (Χονολουλού, ΗΠΑ) λίγο μετά από τις δονήσεις στις Κουρίλες είχε αναφέρει πιθανή απειλή τσουνάμι, όμως το κέντρο τσουνάμι της Σαχαλίνης δεν επιβεβαίωσε αυτές τις ανησυχίες.