«Τέτοιοι παγετοί είναι επικίνδυνο φαινόμενο, μπορούν να επηρεάσουν τόσο την υγεία των ανθρώπων, όσο και τη λειτουργία των συστημάτων εξασφάλισης της ζωής των κοιτασμάτων και των τεχνικών μέσων. Ανώμαλο φαινόμενο για τη βόρεια Καμτσάτκα δεν είναι", - είπε ο μετεωρολόγος, υπενθυμίζοντας ότι τέτοιοι παγετοί εκεί καταγράφονται ουσιαστικά κάθε χρόνο.