"Το τρομερό περιστατικό», όπως δήλωσε η εταιρεία, συνέβη αυτή την εβδομάδα εξ υπαιτιότητας μιας από τις νυχτερινές βάρδιες, η οποία σύγχυσε το έτοιμο δυνατό ποτό με την ουσία των υγρών αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, η τελευταία αποθηκεύτηκε, ενώ το ουίσκι απορρίφθηκε.

Το δημιουργημένο "οινοπνευματώδες σύννεφο" ήταν τόσο κορεσμένο, που οι εργαζόμενοι του αποχετευτικού συστήματος σήμαναν συναγερμό.