Σύμφωνα με τον ράφτη, του ανέθεσαν να ράψει τρεις μήτρες διάφορων μεγεθών και ενδυμασία «για υψηλούς άνδρες ευρωπαϊκής καταγωγής».

Ο Βενέδικτος ο 16ος κατέθεσε επίσημα τις πληρεξουσιότητές του την περασμένη Πέμπτη. Το Κονκλάβιο, στο οποίο θα εκλεγεί ο διάδοχός του, θα αρχίσει αυτό τον μήνα. Ο πρώην Πάπας δεν θα συμμετάσχει σ΄αυτό, προκειμένου να μην επηρεάσει την έκβασή του.