Τονίζοντας ότι η Γαλλία ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των ρωσογαλλικών οικονομικών σχέσεων, ο Ολάντ σημείωσε, ότι οι Γάλλοι δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη Ρωσία.

0Σύμφωνα με τον παρόντα σε αυτή τη συνάντηση Γενικό Διευθυντή του γαλλορωσικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Πάβελ Σίνσκι, αυτήν την κατάσταση μπορεί να βελτιώσει «Η Φωνή της Ρωσίας»: «Τον σταθμό σας ακούνε καλά στη Γαλλία, διαθέτετε έναν πολύ καλό και δυναμικό ιστότοπο στο διαδίκτυο. Όπως έδειξε η πρόσφατη πρωτοβουλία του διασταυρωμένου έτους 2010 Ρωσίας στη Γαλλία και Γαλλίας στη Ρωσία, το ενδιαφέρον των Γάλλων προς τη Ρωσία, τον πολιτισμό της, την οικονομία, τα επιτεύγματά της, είναι μεγάλο. Τελικά, όλα αυτά ενισχύουν τη συνεργασία όχι μόνο στον τομέα του πολιτισμού, αλλά και στον τομέα της οικονομίας».