Τα βακτήρια E. Coli μαζί με την ενσωματωμένη ομάδα γονιδίων που εξασφαλίζουν την φωτοβολία των φωτεινών βακτηρίων του εδάφους, χρησιμοποιούνται από καιρό για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, το εντερικό βακτήριο αξιολογεί την τοξικότητα του νερού, του αέρα και του εδάφους και από τώρα θα μπορεί επίσης να «αξιολογεί» τη ζημιά από την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων.

Οι βιολόγοι της Ρωσίας υπέβαλαν σε ακτινοβολία τα φωτεινά βακτήρια σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνότητας 905 MHz από το κινητό τηλέφωνο ισχύος 2W. Οι επιστήμονες έχουν μετρήσει την εντατικότητα της φωταύγειας των αναπτυσσόμενων αποικιών. Οι μικροοργανισμοί αποδείχτηκαν πολύ ευαίσθητοι στην ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου. Η εντατικότητα της φωταύγειας τους έπεφτε ύστερα από ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την βλαβερή έκθεσή τους. Ακριβώς από τους φωτεινούς δείκτες οι ειδικοί εκτιμούσαν την τοξική επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μείωση της φωταύγειας των βακτηριακών αποικιών επιβεβιώνει την καταστολή της διαίρεσης των κυττάρων. Εκτός απ’ αυτό αλλάζει και ο μεταβολισμός τους. Έτσι, λοιπόν, τα γενετικά τροποποιημένα βακτήρια Ε. Coli μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βιοαισθητήρες κατά τον έλεγχο της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνουν για το κατα πόσο ανταποκρίνονται στα πρότυπα της υγιεινής.