Η ηλικία των μελών της Εθνοσυνέλευσης μειώθηκε σαν αποτέλεσμα της εκλογής μεγάλου αριθμού βουλευτών, που είναι κάτω των 30 ετών. Όπως υπολόγισαν μερικά ανεξάρτητα στατιστικά γραφεία, η Ιταλία ξεπέρασε τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, όπου η μέση ηλικία των μελών της Κάτω Βουλής είναι 55 χρόνια, και της Γερουσίας- 62 χρόνια. Στην Ισπανία και τη Γερμανία η μέση ηλικία των νομοθετών είναι 53 χρόνια.