Το διάστημα μετά την επανάσταση μειώθηκαν περισσότερο από δύο φορές και τώρα φθάνουν τα 15 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από το κρίσιμο επίπεδο και επαρκεί μόλις και μετά βίας για να πληρωθούν επί τρεις μήνες οι εισαγωγές. Η δε ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας υποχώρησε στο κατώτατο σημείο των τελευταίων οκτώ ετών. Για το λόγο αυτό το κράτος θα αναλάβει υπό το δικό του αυστηρό έλεγχο την αγοραπωλησία συναλλάγματος.

Η Κεντρική Τράπεζα εν τω μεταξύ προτίθεται να συνεχίσει να υποστηρίζει την ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας. Για αυτό το σκοπό ακριβώς και δαπανήθηκαν εν πολλοίς τα συναλλαγματικά αποθέματα. Εκτός αυτού η κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να διακόψει τις επιδοτήσεις του ψωμιού και των καυσίμων. Οι αναλυτές φοβούνται την κατάρρευση της λίρας ή ότι οι Αρχές μπορούν να απαγορεύσουν εντελώς την ελεύθερη αγοραπωλησία συναλλάγματος.