0Ένας καλός δείκτης της μείωσης της ζήτησης είναι η άρνηση των ιαπωνικών εταιρειών να παράγουν πλέον τέτοιους δίσκους. Συνεχίζουν να αμύνονται οι παραγωγοί τους στην Ταϊβάν. Όμως το 2013 δεν θα επιβιώσουν όλοι τους. Παρά το γεγονός ότι στο αμέσως προσεχές μέλλον αναμένονται πωλήσεις με έκπτωση των αποθηκευμένων αποθεμάτων των ψηφιακών δίσκων, πράγμα, που θα ασκήσει πίεση στις τιμές λιανικής πώλησης, συνολικά η μείωση του αριθμού των παραγωγών προβλέπεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα όσων απομείνουν στον τομέα αυτό. Όπως αναμένεται, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους οι τιμές των ψηφιακών δίσκων θα αυξηθούν περίπου κατά 50%. Αλλά είναι απίθανο αυτό να διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα.