0Το σχέδιο για τη χορήγηση στην Αίγυπτο 4,8 δισ. δολαρίων έχει συμφωνηθεί με το ΔΝΤ ήδη από το Νοέμβριο, αλλά χρειάστηκε να αναβληθεί λόγω της πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Οι ταραχές στην Αίγυπτο προκλήθηκαν από τις ενέργειες του προέδρου Μόρσι, ο οποίος θέλησε να παραχωρήσει στον εαυτό του πρόσθετες εξουσίες, καθώς και να υιοθετήσει ένα ισλαμιστικό Σύνταγμα.