0Τις χριστουγεννιάτικες ημέρες, κατά τις οποίες όλοι ήταν αφοσιωμένοι στη γιορτή, αρχικά κανείς δεν διαπίστωσε την απώλεια των 60 πλαστικών δοχείων, όπου διαβιούσαν τα ποντίκια, μαζί με τους ενοίκους τους. Η αστυνομία υπολογίζει τη ζημιά για τους ιδιοκτήτες της φάρμας στις 38.000 κορώνες (2.000 ευρώ).