0Αυτό έδειξε δημοσκόπηση, που δημοσιεύθηκε σήμερα στη φλαμανδική εφημερίδα Het Laatste Nieuws. Μόνο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων υποστήριξαν το υπάρχον σήμερα σύστημα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου σχηματιζόταν έως σήμερα με την άμεση συμμετοχή του βασιλιά, ο οποίος όριζε τον συντονιστή των συνομιλιών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων.