Μετά την πρόωρη διακοπή της λειτουργίας του ηλιακού παρατηρητηρίου «Koronas-Foton» στα τέλη του 2009, η Ρωσία δεν διαθέτει δικούς της δορυφόρους για την παρακολούθηση του Ήλιου και το επόμενο σχέδιο σε αυτόν τον τομέα, το «Interheliozond», εκτιμάται ότι θα έχει υλοποιηθεί μόνο μετά το 2015.

Το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής της NASA SDO (συντομογραφία του Solar Dynamics Observatory) λειτουργεί σε γεωσυγχρονική τροχιά από το Φεβρουάριο του 2010. Αποστολή του επιστημονικού αυτού συστήματος τριών συσκευών, που έχουν τεθεί σε τροχιά, είναι σχεδόν η αδιάλειπτη παρατήρηση του Ηλίου σε ευρύ διαπασών μήκους κύματος, ουσιαστικά η παρακολούθηση των αλλαγών, οι οποίες συντελούνται στο αστέρι της Γης.

Το «Koronas-Foton» εργάστηκε σε τροχιά λιγότερο από ένα χρόνο, στα τέλη του 2009 το παρατηρητήριο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης στο σύστημα ενεργειακής τροφοδοσίας. Ήταν η τρίτη συσκευή στη σειρά των ηλιακών παρατηρητηρίων «Koronas». Η λειτουργία του είχε σχεδιαστεί για την περίοδο εξόδου του Ήλιου από την παρατεταμένη ελάχιστη δραστηριότητα, ωστόσο στην πραγματικότητα συνέβη ότι η συσκευή συγκέντρωσε δεδομένα μόνο γι’ αυτήν την ελάχιστη περίοδο. Το αρχείο παραδόθηκε στη NASA περίπου πριν από ένα εξάμηνο.

Σε αντάλλαγμα για αυτά τα δεδομένα τα στελέχη του Ινστιτούτου Φυσικής της Ακαδημίας Επιστημών απέκτησαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα του παρατηρητηρίου SDO χωρίς προηγούμενη αίτηση, σε συνθήκες απευθείας σύνδεσης. Πέραν τούτου το Ινστιτούτο Λέμπεντεφ πρέπει όχι απλά να παραλαμβάνει τα δεδομένα, αλλά να συμβάλει στη διάδοσή τους μέσω του ρωσικού κέντρου SDO (η ιστοσελίδα του Ρωσικού Κέντρου είναι http://sdo.lebedev.ru).

Η συμφωνία μεταξύ των δύο υπηρεσιών προβλέπει ότι το Ρωσικό Κέντρο θα υποστηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του παρατηρητηρίου, δηλαδή τουλάχιστον έως το 2015 και, πιθανώς, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αποφασιστεί η παράταση της αποστολής.

Το παρατηρητήριο SDO εντάσσεται στο πρόγραμμα της NASA «Ζώντας με το Άστρο» (Living With the Star και εν συντομία LWS). Σκοπός του η μελέτη της διασύνδεσης Ηλίου-Γης, δηλαδή των μηχανισμών, μέσω των οποίων η δραστηριότητα του Ηλίου μεταβάλλει τις συνθήκες στη Γη. Το «Koronas-Foton» αποτελούσε τμήμα της διεθνούς εκδοχής του LWS, η οποία συμπεριλαμβάνει διαστημικές συσκευές διαφόρων χωρών.

Το επόμενο διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας, που να συνδέεται με τις ηλιακές έρευνες, σχεδιάζεται να ξεκινήσει να λειτουργεί όχι πριν το 2015 και πρόκειται για τη συσκευή «Interheliozond», η οποία έχει διπλή αποστολή: να πλησιάσει στον Ήλιο σε απόσταση περίπου 27 εκατομμυρίων χλμ. (για τη σύγκριση ο Ερμής απέχει από τον Ήλιο στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του περίπου κατά 46 εκατομμύρια χλμ.) και να «κοιτάξει» τις περιοχές των πόλων του άστρου μας, πράγμα, που μέχρι σήμερα έκανε μόνο μία διαστημική συσκευή, η Ulysses της NASA. Τώρα το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό στάδιο των πειραματικών-κατασκευαστικών εργασιών.

Άλλο ένα ηλιακό πρόγραμμα προβλέπει να τεθούν δύο διαστημικές συσκευές σε τροχιές υπό γωνία ως προς το επίπεδο της εκλειπτικής, ώστε να παρατηρήσουν τον Ήλιο όχι από τις «συνηθισμένες» απόψεις. Σε αντίθεση με το «Interheliozond», οι συσκευές θα βρίσκονται απλώς στο ενδιάμεσο της απόστασης του Ήλιου από τη Γη. Τα ακριβή χρονικά όρια υλοποίησης αυτής της αποστολής δεν είναι προς το παρόν ξεκαθαρισμένα.

Η διακοπή στις ηλιακές και μαγνητοσφαιρικές έρευνες είναι ασυνήθιστη για το ρωσικό διαστημικό πρόγραμμα. Ακόμη και τη δεκαετία του 1990 λειτουργούσαν στον τομέα αυτό οι διαστημικές συσκευές των προγραμμάτων «Interbol» και της σειράς «Koronas». Τώρα στο Διάστημα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο το σύστημα συσκευών «Plazma-F», που είναι εγκατεστημένο στο παρατηρητήριο «Spektr-P» και σχεδιάζεται να εκτοξευθεί το 2014, το πολυδορυφορικό σχέδιο Rezonans, που προορίζεται για τη μελέτη των διαδικασιών στη μαγνητική σφαίρα της Γης. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται επίσης στο πρόγραμμα ILWS, ωστόσο ρωσικής ιδιοκτησίας ηλιακά παρατηρητήρια δεν προβλέπονται τα επόμενα χρόνια, γι’ αυτό και η συμφωνία για τη χρήση των δεδομένων του SDO αποδεικνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.