Η ενημέρωση για την πιθανή αγορά των αεροσκαφών η διοίκηση του Π/Ν των ΗΠΑ έχει ήδη σταλεί στο Πεντάγωνο. Το έγγραφο αυτό προβλέπει την μετάβαση από την ετήσια αγορά των αεροσκαφών, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, σε σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων για περιόδους πέντε ετών. Η πρώτη παρόμοια πενταετή σύμβαση θα καθορίζει τις προμήθειες του εξοπλισμού για την περίοδο των 2015-2019 χρηματοοικονομικών ετών.