0Η αμέλεια των χειρουργών προκάλεσε προσωρινή βλάβη στο 59 % των περιπτώσεων και σε θάνατο των ασθενών στο 6,6 % των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι Αμερικανοί χειρούργοι 39 φορές την εβδομάδα ξεχνούν ξένα αντικείμενα στα σώματα των ασθενών, 20 φορές την εβδομάδα δεν κάνουν στους ασθενείς την εγχείριση, που χρειάζονται και άλλες τόσες φορές χειρουργούν υγιή όργανα. Το ένα τρίτο του συνόλου των λαθών το διαπράττουν οι γιατροί ηλικίας 40 έως 49 ετών. Οι χειρούργοι άνω των 60 ετών διέπραξαν μόνο το 14 % του συνολικού αριθμού των περιστατικών.