Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν την λήψη ορισμένων αποφάσεων για το δημόσιο, καθώς επίσης και για την εξορυκτική βιομηχανία.

Ο Τσάβες εξακολουθεί να βρίσκεται στην Κούβα, όπου κάνει αγωγή αποκατάστασης μετά την τέταρτη ογκολογική εγείρηση στην οποία είχε υποβληθεί εκεί. Πριν από την αναχώρηση για την Κούβα ο Τσάβες ανάθεσε στον Μαντούρο να εκτελεί χρέη Προέδρου κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Εν τω μεταξύ, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας ζήτησαν ολοκληρωμένη ιατρική εξέταση του Προέδρου για τη δυνατότητα περαιτέρω εκτέλεσης απ’αυτόν των προεδρικών καθηκόντων, επειδή οι επίσημες πληροφορίες για την υγεία του Τσάβες, κατά τη γνώμη τους, είναι πολύ ασαφείς και αντιφατικές.